Blog of vcvtv

Just funny not serious pls

 • Blog Stats

  • 77 136 hits
 • Bài viết mới

 • Lưu trữ

 • Tháng Mười Một 2011
  H B T N S B C
  « Th9   Th12 »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  

Nói gì với năm Nhâm Thìn 2012

Posted by vcvtv trên 27/11/2011


Quẻ quốc khí vận đồ

Nội dung Hỏi
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Tốn 5 Thể 5 Tốn THÁNG 1 Quý Sửu 12
HẠ Khảm 6 Dụng 5 Tốn NGÀY 1 Tân Dậu 18
HÀO ĐỘNG 3 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ QUẺ BIẾN Lục xung
Ly Phong Thủy Hoán Hỏa Tốn Bát Thuần Tốn Mộc LỤC THẦN
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
——— Mão Mộc Phụ Mẫu ——— Mão Mộc Phụ Mẫu Thế Đằng Xà
——— Tỵ Hỏa Huynh Đệ Thế ——— Tỵ Hỏa Huynh Đệ Câu Trần
—   — Mùi Thổ Tử Tôn —   — Mùi Thổ Tử Tôn Chu Tước
x —   — Ngọ Hỏa Huynh Đệ ——— Dậu Kim Thê Tài Ứng Thanh Long
——— Thìn Thổ Tử Tôn Ứng ——— Hợi Thủy Quan Quỷ Huyền Vũ
—   — Dần Mộc Phụ Mẫu —   — Sửu Thổ Tử Tôn Bạch Hổ

Chém gió:

Nhâm mộ tại Thìn và trường sinh tại Thân.

Hào Thê tài không hiện, là hào Dậu Kim ẩn phục ở hào 4, Tử tôn Mùi Thổ.

Huỳnh đệ trì thế là kiếp tài. Hào Thế cũng chính là hào Nguyên đường.

Thị trường tiền tệ
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Đoài 2 Dụng 4 Chấn THÁNG 1 Nhâm Dần 1
HẠ Khảm 6 Thể 6 Khảm NGÀY 1 Tân Dậu 1
HÀO ĐỘNG 5 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ QUẺ BIẾN
Đoài Trạch Thủy Khốn Kim Chấn Lôi Thủy Giải Mộc LỤC THẦN
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
—   — Mùi Thổ Phụ Mẫu —   — Tuất Thổ Phụ Mẫu Đằng Xà
o ——— Dậu Kim Huynh Đệ —   — Thân Kim Huynh Đệ Ứng Câu Trần
——— Hợi Thủy Tử Tôn Ứng ——— Ngọ Hỏa Quan Quỷ Chu Tước
—   — Ngọ Hỏa Quan Quỷ —   — Ngọ Hỏa Quan Quỷ Thanh Long
——— Thìn Thổ Phụ Mẫu ——— Thìn Thổ Phụ Mẫu Thế Huyền Vũ
—   — Dần Mộc Thê Tài Thế —   — Dần Mộc Thê Tài Bạch Hổ
Bất động sản
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Tốn 5 Thể 5 Tốn THÁNG 1 Nhâm Dần 1
HẠ Cấn 7 Dụng 5 Tốn NGÀY 1 Tân Dậu 1
HÀO ĐỘNG 2 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ Quy hồn QUẺ BIẾN Lục xung
Cấn Phong Sơn Tiệm Thổ Tốn Bát Thuần Tốn Mộc
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
——— Mão Mộc Quan Quỷ Ứng ——— Mão Mộc Quan Quỷ Thế
——— Tỵ Hỏa Phụ Mẫu ——— Tỵ Hỏa Phụ Mẫu
—   — Mùi Thổ Huynh Đệ —   — Mùi Thổ Huynh Đệ
——— Thân Kim Tử Tôn Thế ——— Dậu Kim Tử Tôn Ứng
x —   — Ngọ Hỏa Phụ Mẫu ——— Hợi Thủy Thê Tài
—   — Thìn Thổ Huynh Đệ —   — Sửu Thổ Huynh Đệ
Chứng khoán
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Cấn 7 Thể 7 Cấn THÁNG 1 Nhâm Dần 1
HẠ Chấn 4 Dụng 3 Ly NGÀY 1 Tân Dậu 1
HÀO ĐỘNG 3 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ Du hồn QUẺ BIẾN
Tốn Sơn Lôi Di Mộc Cấn Sơn Hỏa Bí Thổ
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
——— Dần Mộc Huynh Đệ ——— Dần Mộc Huynh Đệ
—   — Thủy Phụ Mẫu T.Ko —   — Thủy Phụ Mẫu
—   — Tuất Thổ Thê Tài Thế —   — Tuất Thổ Thê Tài Ứng
x —   — Thìn Thổ Thê Tài ——— Hợi Thủy Phụ Mẫu
—   — Dần Mộc Huynh Đệ —   — Sửu Thổ Thê Tài
——— Thủy Phụ Mẫu Ứng T.Ko ——— Mão Mộc Huynh Đệ Thế
Chứng khoán tháng 3
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Đoài 2 Thể 2 Đoài THÁNG 1 Nhâm Dần 1
HẠ Cấn 7 Dụng 3 Ly NGÀY 1 Tân Dậu 1
HÀO ĐỘNG 1 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ QUẺ BIẾN
Đoài Trạch Sơn Hàm Kim Khảm Trạch Hỏa Cách Thủy
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
—   — Mùi Thổ Phụ Mẫu Ứng —   — Mùi Thổ Phụ Mẫu
——— Dậu Kim Huynh Đệ ——— Dậu Kim Huynh Đệ
——— Hợi Thủy Tử Tôn ——— Hợi Thủy Tử Tôn Thế
——— Thân Kim Huynh Đệ Thế ——— Hợi Thủy Tử Tôn
—   — Ngọ Hỏa Quan Quỷ —   — Sửu Thổ Phụ Mẫu
x —   — Thìn Thổ Phụ Mẫu ——— Mão Mộc Thê Tài Ứng
Chứng khoán tháng 7
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Cấn 7 Thể 7 Cấn THÁNG 1 Nhâm Dần 1
HẠ Tốn 5 Dụng 7 Cấn NGÀY 1 Tân Dậu 1
HÀO ĐỘNG 2 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ Quy hồn QUẺ BIẾN Lục xung
Tốn Sơn Phong Cổ Mộc Cấn Bát Thuần Cấn Thổ
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
——— Dần Mộc Huynh Đệ Ứng ——— Dần Mộc Huynh Đệ Thế
—   — Thủy Phụ Mẫu T.Ko —   — Thủy Phụ Mẫu
—   — Tuất Thổ Thê Tài —   — Tuất Thổ Thê Tài
——— Dậu Kim Quan Quỷ Thế ——— Thân Kim Quan Quỷ Ứng
o ——— Hợi Thủy Phụ Mẫu —   — Ngọ Hỏa Tử Tôn
—   — Sửu Thổ Thê Tài T.Ko —   — Thìn Thổ Thê Tài
Chứng khoán tháng 8
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Chấn 4 Thể 4 Chấn THÁNG 1 Nhâm Dần 1
HẠ Khảm 6 Dụng 2 Đoài NGÀY 1 Tân Dậu 1
HÀO ĐỘNG 1 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ QUẺ BIẾN Quy hồn
Chấn Lôi Thủy Giải Mộc Đoài Lôi Trạch Quy Muội Kim
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
—   — Tuất Thổ Thê Tài —   — Tuất Thổ Thê Tài Ứng
—   — Thân Kim Quan Quỷ Ứng —   — Thân Kim Quan Quỷ
——— Ngọ Hỏa Tử Tôn ——— Ngọ Hỏa Tử Tôn
—   — Ngọ Hỏa Tử Tôn —   — Sửu Thổ Thê Tài Thế
——— Thìn Thổ Thê Tài Thế ——— Mão Mộc Huynh Đệ
x —   — Dần Mộc Huynh Đệ ——— Tỵ Hỏa Tử Tôn
Chứng khoán tháng 10
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Cấn 7 Dụng 8 Khôn THÁNG 1 Nhâm Dần 1
HẠ Khảm 6 Thể 6 Khảm NGÀY 1 Tân Dậu 1
HÀO ĐỘNG 6 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ QUẺ BIẾN Quy hồn
Ly Sơn Thủy Mông Hỏa Khảm Địa Thủy Sư Thủy
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
o ——— Dần Mộc Phụ Mẫu —   — Dậu Kim Thê Tài Ứng
—   — Thủy Quan Quỷ T.Ko —   — Hợi Thủy Quan Quỷ
—   — Tuất Thổ Tử Tôn Thế —   — Sửu Thổ Tử Tôn
—   — Ngọ Hỏa Huynh Đệ —   — Ngọ Hỏa Huynh Đệ Thế
——— Thìn Thổ Tử Tôn ——— Thìn Thổ Tử Tôn
—   — Dần Mộc Phụ Mẫu Ứng —   — Dần Mộc Phụ Mẫu
Chứng khoán tháng 11
GIEO ĐỒNG TIỀN LỊCH DƯƠNG CAN CHI ÂM
Quẻ CHỦ BIẾN NĂM 2012 Nhâm Thìn 5
THƯỢNG Chấn 4 Thể 4 Chấn THÁNG 1 Nhâm Dần 1
HẠ Chấn 4 Dụng 2 Đoài NGÀY 1 Tân Dậu 1
HÀO ĐỘNG 2 Tuần Giáp Dần GiỜ 1:00 Kỷ Sửu 2
QUẺ CHỦ Lục xung QUẺ BIẾN Quy hồn
Chấn Bát Thuần Chấn Mộc Đoài Lôi Trạch Quy Muội Kim
TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/ỨNG T.Ko TƯỢNG CHI HÀNH LỤC THÂN T/Ứng
—   — Tuất Thổ Thê Tài Thế —   — Tuất Thổ Thê Tài Ứng
—   — Thân Kim Quan Quỷ —   — Thân Kim Quan Quỷ
——— Ngọ Hỏa Tử Tôn ——— Ngọ Hỏa Tử Tôn
—   — Thìn Thổ Thê Tài Ứng —   — Sửu Thổ Thê Tài Thế
x —   — Dần Mộc Huynh Đệ ——— Mão Mộc Huynh Đệ
——— Thủy Phụ Mẫu T.Ko ——— Tỵ Hỏa Tử Tôn
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: